[HELLO! WM]의 시즌송 들을 ‘타이밍(Timing)’이야♬

홈 > 커뮤니티 > 오마이걸 공식자료
오마이걸 공식자료

[HELLO! WM]의 시즌송 들을 ‘타이밍(Timing)’이야♬

389 18.12.10 22:17
HELLO! WM
WM엔터테인먼트  시즌송 프로젝트가 여러분을 찾아왔습니다(짝짝)
#B1A4 #오마이걸 #온앤오프 의 설렘가득한 윈터 러브송♬
 
WM엔터테인먼트 소속 가수들이 전하는 특별한 선물
타이밍(Timing) 다들 듣고 계시나요~?
 
너와 나의 타이밍너를 향해 느끼는 이 마음이~~


눈만큼이나 반짝반짝☆ 빛나는 17명의 WM아티스트가 함께한
타이밍(Timing)’ MV 촬영장 비하인드!
지금 ... +_+

9912AC355C0E66EB34

991719355C0E66EB01

99475F345C0E66EC0C

997B374F5C0E66EC30

99B4904A5C0E66EC25

99CF11395C0E66EC30

9946224D5C0E66EC20

9937EE445C0E66EC0A

99D979335C0E66EC0D

9975A7435C0E66EC0A

99FA1A4B5C0E66EC11

99BB794A5C0E66EC09

994707505C0E66EC1E

999AFE335C0E66EC10

998071495C0E66EC23

997616335C0E66EC12

996AEA425C0E66EC1A

99E13A365C0E66EC1A

99C5084F5C0E66EC07

99EA16365C0E66EC12

995A14455C0E66EC0F

99AFA64A5C0E66EC2E

998C2B405C0E66EC01

9913FE4C5C0E66EC05

9976C4415C0E66EC0B

99CA63445C0E66EC32

99CF8C4D5C0E66EC07

993C36475C0E66EC0A

991228415C0E66EC0F

, , , , , , , ,

제목
  더보기